top of page

Skölvs Gård

 Boende. Djur. Natur.Välmoende  

Vår historia


Från Jaktslott

Skölvs gård går långt tillbaka i tiden.

Mangårdsbyggnaden byggdes år 1868 av Myrö gård som jaktslott.

Platsen har långt tidigare varit bebyggd. Gården har varit i släkten sedan år 1924.

En del av gården har varit i släkten i 8 generationer.

Gården är från grunden en djurgård med möjlighet till många beten.

År 1939 fanns på gården 6 hästar 68 kor + rekrytering.

Fram till 1998 bedrevs gården med mjölkdrift.

Som så många andra gårdar i Sverige har mjölkkorna försvunnit och ersatts med växtodling.

Vi tog över driften år 2005 och ett generationsskifte ägde rum år 2012.

Idag

Sedan år 2016 har fokus varit att utveckla gårdens boningshus till uthyrning till turister, arbetare. 

Människor som behöver ett möblerat boende under kortare perioder.

Under år 2019 byggdes delar av lagården om för att kunna hyras ut till hästar. 

Två större lösdrifter och 3 boxar och ett antal ha bete finns nu att tillgå. 

bottom of page